Wynagrodzenie

Każda sprawa jest inna, dlatego Kancelaria nie ma stałego cennika usług adwokackich. O wysokości honorarium decyduje: rodzaj sprawy, stopień jej zaawansowania, poziom skomplikowania oraz prognozowany czas pracy adwokata nad sprawą. Wynagrodzenie adwokackie ustalane jest więc indywidualnie z każdym Klientem, po dokonaniu analizy sprawy.

Koszt standardowej porady prawnej wynosi 200 zł netto i zajmuje ok. 1h. Gdy porada wymaga dodatkowej analizy dokumentacji – jej koszt może wzrosnąć. Do wynagrodzenia adwokackiego należy doliczyć podatek VAT (23%). Istnieje możliwość rozłożenia płatności honorarium na raty.

Możliwe zastady rozliczeń:

Wynagrodzenie ryczałtowe

To opłata ustalona za prowadzenie zleconej sprawy (np. w danej instancji). Umowa z Klientem z góry określa kwotę wynagrodzenia oraz zakres czynności adwokackich objętych zleceniem.

Koszty reprezentacji w sprawach sądowych

Przy ustalaniu wynagrodzenia w sprawach cywilnych i karnych Kancelaria stosuje stawki minimalnego wynagrodzenia adwokackiego określone przepisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie. Stawki wynagrodzenia adwokackiego wskazane w tych przepisach są podstawą do ustalenia wynagrodzenia, powiązane są z wartością dochodzonego roszczenia i etapem postępowania w sprawie.

Wynagrodzenie godzinowe

Zależne jest od liczby godzin, które adwokat poświęca na prowadzenie sprawy. Stawka za 1h pracy adwokata nad daną sprawą jest stała i ustalona z góry przy przyjęciu zlecenia.