Adwokat Jaśmina Kapko

Jestem absolwentką socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2009 roku ukończyłam także stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Już podczas studiów zaczęłam zajmować się udzielaniem porad prawnych w ramach Wrocławskiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.

W 2013 r. ukończyłam trzyletnią aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, którą odbywałam pod patronatem wybitnego adwokata i karnisty doktora Jacka Kruka. Obecnie kontynuuję tradycje rodzinne w zawodzie adwokata.

W dotychczasowej pracy zawodowej zdobyłam doświadczenie obsługując klientów z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego, współpracując z kancelariami prawnymi z całej Polski.

Specjalizuję się w sporach sądowych, zwłaszcza w sprawach karnych, wykroczeniach oraz sprawach rodzinnych. Prowadzę sprawy sądowe z zakresu prawa cywilnego i spadkowego. W sprawach zawodowych biegle posługuję się językiem angielskim.

W styczniu 2020 r. rozszerzyłam swoje kompetencje zawodowe i zdobyłam uprawnienia Mediatora. Należę do Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.