WYNAGRODZENIE


Wynagrodzenie adwokackie ustalane jest indywidualnie, na podstawie umowy z Klientem. O wysokości honorarium decyduje rodzaj sprawy, stopień jej skomplikowania i zaawansowania oraz wymagany czas pracy adwokata.

Koszt standardowej porady prawnej wynosi od 100 do 150 zł.

Do wynagrodzenia adwokackiego należy doliczyć podatek VAT (23%).

W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia płatności honorarium na raty, a w szczególnych sytuacjach Kancelaria może świadczyć bezpłatną pomoc prawną dla osób fizycznych, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

MOŻLIWE ZASADY ROZLICZEŃ:

wynagrodzenie ryczałtowe

To jednorazowa opłata za prowadzenie danej sprawy (np. w danej instancji). Umowa z Klientem z góry określa kwotę wynagrodzenia oraz zakres czynności adwokackich objętych wynagrodzeniem, a jego wysokość jest wtedy niezależna od czasu pracy adwokata.

wynagrodzenie godzinowe

Zależne jest od liczby godzin, które Kancelaria przeznaczyła na świadczenie pomocy prawnej dla danego Klienta.Stawka godzinowa jest jedna i ustalona z góry przy przyjęciu zlecenia.

koszty reprezentacji w sprawach sądowych

Przy ustalaniu wynagrodzenia w sprawach cywilnych i karnych stosujemy stawki ustalone przepisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie. Stawki wynagrodzenia adwokackiego wskazane w tych przepisach są stałe i powiązane z wartością dochodzonego roszczenia w sprawie cywilnej, bądź etapu postępowania sprawy karnej.